GÜLNAR TAŞELİ PLATOSU İSVEÇLİ BİLİM İNSANLARI TARAFINDAN İNCELENDİ
Dünya Üzerinde En fazla Yaşlı ve Kovuklu Meşe Ağacının Bulunduğu Yer Olan Gülnar Taşeli Platosu İsveçli Bilim İnsanları Tarafından İnceleme Altına Alındı
506 defa okunmuş - 04 Mayıs 2019 - Cumartesi 18:04

İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Per Angelstam öncülüğünde başlatılan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Tolunay’ın katılımıyla Türkiye ayağı yürütülecek olan uluslararası ALTER-Net High Impact Action (AHIA) projesi kapsamında bilim insanları Gülnar ormanlarına ışık tutacak. 
İspanya, İsveç, Polonya, Rusya ve Romanya’da seçilmiş, zengin biyolojik çeşitliliğe ve dolayısıyla yüksek koruma önceliğine sahip 5 farklı ormanda çalışma yapacak proje ekibi; biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin devamlılığı garanti atına alınarak hem ekonomik, hem ekolojik, hem de sosyokültürel etkinliklerin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için her bir sahaya özel (yöresel/bölgesel) olarak uyarlanmış orman yönetimi çözümleri ve model bir eylem planı sunacak.
Projenin ilk buluşmasına Gülnar’da imza atılıyor. 29 Nisan – 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında Gülnar’da yapılan buluşmada, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün katılımlarıyla; meşe ormanlarına saha ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiş olan çalıştayda sahada günümüze kadar yoğun bir şekilde çalışılmış olan biyolojik çeşitlilik (böcekler ve kuşlar hakkında) araştırmalarının sonuçları paylaşıldı. Ayrıca Yörüklerin geleneksel etkinlikleri neticesinde şekillenmiş olan bu sahaya yapmış oldukları katkılardan söz edildi ve olası bir eylem planı ve öneriler hakkında bir tartışma oturumu yapıldı.

Gülnar Orman İşletmesi Müdürlüğünde yapılan oturuma, İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği birliği temsilcisi ve o yörede yaşayan yörükler oturuma katıldılar.

 

GÖZLER BU SAHADA!


Ön değerlendirmelere göre sahada 50 binden fazla yaşlı ve kovuklu meşe ağacının bulunduğu tahmin edilmekte. Dünya üzerinde böylesine yoğun bir şekilde ve de yüksek sayıda meşe ağacını barındıran herhangi bir başka saha bulunmamakta.
Ön çalışma sonuçları sadece yaşlı meşe ağaçlarında bulunan böceklerin şaşırtıcı derece yüksek bir çeşitliliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Bugüne kadar sahada bulunmuş olan türlerin 300’den fazlası tanımlanabilmiş ve bu tanımlama süreci halen devam etmekte. Bulunan türlerden 10 tanesi dünyada keşfi ilk kez bu sahada yapılmış olan türler. 
Ayrıca (Akdeniz ölçeğinde) çok yüksek koruma statüsünde bulunan 9 böcek türü ile Avrupa Birliği kriterlerince yüksek koruma önceliği olan 2 böcek türü yine sahada varlığını sürdürmekte.
Yine sahada (nadir görülen) Ortanca Ağaçkakan türünün 275 çiftten (dişi ve erkek bireyler olmak üzere toplamda 550 birey) fazla bir popülasyonun bulunduğu/ürediği tespit edildi.
Teknik laboratuvar analizlerinin neticesinde de alandaki meşe ağaçlarının yaşlarının 600 yıldan daha eski olduğu belirlendi. 

 

NOT: Mobilden sitemize bağlanan okuyucuların haber fotoğraflarının tamamını görebilmesi için, haberin altında bulunan "normal masaüstü görünümü" sekmesine tıklayarak habere yeniden bağlanıp fotoğrafları görebilirler.

Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...